چند مثال عملی از ثبت سند حسابداری

در این درس میخواهم چند نمونه از ثبت اسناد حسابداری را با استفاده از نرم افزار بامداد ارائه دهم. برای درک بهتر مطلب، باید با مطالعه درسهای قبلی آشنایی کافی با نرم افزار حسابداری و مفاهیم حسابداری را آموخته باشید.

چندین رویداد مالی را به همراه ثبت سند حسابداری در نرم افزار بامداد را ببینید.(اسامی و ارقام غیرواقعی است.)

۱- آقای بامدادی موسس شرکت، ۹۰۰،۰۰۰ ریال وجه نقد به عنوان سرمایه وارد شرکت کرده است.

میدانید که وجه نقد زیر مجموعه دارایی هاست (دارایی جاری )و ماهیت بدهکار دارد. پس افزایش در این حساب آنرا بدهکار میکند. در مقابل سرمایه شرکت اضافه شده است. سرمایه ماهیت بستانکار دارد، پس افزایش آن ، حساب سرمایه را بستانکار میکند. سند به شکل زیر ثبت میشود:

voucher1

۲- شرکت یک دستگاه خودرو، به صورت نقد به مبلغ ۱۲۰،۰۰۰ ریال خریداری کرده است.

وسایط نقلیه زیر مجموعه حساب دارایی ها(دارایی های ثابت) است، با خرید خودرو این دارایی افزوده شده است و چون ماهیت بدهکار دارد،این افزایش در سمت بدهکار ثبت می شود. پرداخت به صورت نقدی بوده و صندوق که یک دارایی جاری است کاهش پیدا کرده، با توجه به اینکه ماهیت بدهکار دارد کاهشش در سمت بستاتکار ثبت می شود.

vchr2

۳- آقای بامدادی، ۳۶۰۰۰ ریال اثاثه اداری و  ۲۲۰۰۰ ریال وجه نقد به شرکت وارد کرده است.

وجه نقد (دارایی جاری) مبلغ ۲۲۰۰۰ افزایش داشته و بدهکار می شود. اثاثه اداری(دارایی ثابت ) به مبلغ ۳۶۰۰۰ افزایش داشته و بدهکار میشود. در مقابل سرمایه شرکت به مبلغ ۵۸۰۰۰ ریال افزایش داشته و بستانکار می شود.

vchr3

۴- شرکت بابت خدمات به مشتری (شرکت ب) صورتحساب شماره یک را به مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال صادر کرده است و وجه آنرا نقدا” دریافت کرده است.

vchr4

در این حالت، حساب تفصیلی مشتری که زیر مجموعه بدهکاران تجاری است، بدهکار می شود و حساب درآمدها که ماهیت بستانکار دارد به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال بستانکار می شود.  پس ردیف اول و دوم سند مربوط به این ثبت است. پس از دریافت وجه نقد، حساب صندوق که دارایی جاری است افزایش پیدا می کند و این افزایش آن را بدهکار می کند. در مقابل مشتری (بدهکاران تجاری) پس از پرداخت وجه، بستانکار می شود. در مجموع می بینید که حساب مشتری صفر می شود.

یادآوری: برای هر ثبت، ابتدا ماهیت حساب را بشناسید. اگر ماهیت حسابی بدهکار باشد، افزایش در آن حساب آنرا بدهکار می کند و کاهش در آن حساب، آن را بستانکار می کند.

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری بامداد می باشد. آدرس: تهران، سهروردی شمالی، بالاتر از بهشتی پلاک 541 تلفن: 88522294-88522416