اصطلاحات و مفاهیم اصلی حسابداری

درس 2 حسابداری
در درس اول با تعریف حسابداری آشنا شدید و رشته های مختلف حسابداری به شما معرفی شد.

حالا می خواهم شما را وارد معادله اساسی حسابداری کنم. برای درک بیشتر شما، با یک مثال شروع می کنم.

فرض کنید قصد شروع فعالیتی را دارید. برای این منظور ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال وجه نقد متعلق به خودتان را برای این کار  اختصاص می دهید. چون فکر می کنید که مبلغ فوق برای انجام فعالیت مورد نظر کافی نیست، مبلغ ۶۰۰،۰۰۰ ریال نیز به صورت قرض دریافت می کنید. اگر فعالیت های فوق را در قالب یک موسسه یا شرکت ارائه کرده باشید، اکنون کل  وجه نقدی که در اختیار شرکت شماست برابر است با:

۲،۶۰۰،۰۰۰ = ۶۰۰،۰۰۰  + ۲،۰۰۰،۰۰۰

در حسابداری، ۲،۶۰۰،۰۰۰ ریال فوق را اصطلاحا” دارایی، ۶۰۰،۰۰۰  ریال را بدهی  و ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال را سرمایه می گویند.

   دارایی ها = بدهی + سرمایه

در حسابداری، این معامله همواره برقرار است و به آن ” معادله اساسی حسابداری ” می گویند. معادله اساسی حسابداری، مبنا و شالوده سیستم حسابداری دو طرفه را تشکیل می دهد. همانطور که ملاحظه می شود،دارایی ها ، بدهی ها و سرمایه، عناصر اصلی معادله اساسی حسابداری را تشکیل می دهند. این اصطلاحات در ادامه توضیح داده می شود.

درس 2 حسابداری   

۱- دارایی ها: دارایی ها منابع اقتصادی موسسه هستند، که فعالیت های اقتصادی با استفاده از آنها انجام می گیرد. اموال، مطالبات و سایر منابع اقتصادی متعلق به یک موسسه، که در نتیجه معاملات، عملیات مالی یا سایر رویدادها ایجاد شده و قابل تبدیل به پول و دارای منابع آتی است ” دارایی ” نامیده می شود. موسسات بر حسب نوع و حجم فعالیتشان، دارایی های مختلفی دارند.

از جمله انواع مختلف دارایی ها می توان موارد زیر را برشمرد:

  • وجه نقد: وجه نقد عبارت است از موجودی نقد و سپرده های دیداری نزد بانک ها و موسسات مالی ، اعم از ریالی و ارزی .چنانچه وجه نقد در موسسه نگهداری شود، آن را در قالب حساب صندوق و چنانچه نزد بانک ها نگهداری شود، آن را در قالب حساب بانک گزارش می نمایند.
  • حساب های دریافتی : حساب های دریافتی شامل مطالبات موسسه از دیگران می باشد که برای آن سفته، چک یا برات دریافت نشده است.
  • اسناد دریافتی: اسناد دریافتی شامل مطالبات موسسه از دیگران است که بابت آن سفته، چک یا برات از شخص بدهکار دریافت شده است. چنانچه سررسید اسناد دریافتنی یک سال یا کمتر باشد به عنوان اسناد دریافتنی کوتاه مدت و چنانچه سر رسید آنها بیشتر از یک سال باشد به عنوان اسناد دریافتی بلند مدت طبقه بندی می شود.
  • موجودی های مواد و کالا: موجودی های مواد و کالا به دارایی هائی اطلاق می شود که به منظور فروش یا استفاده از آن در ساخت محصول یا مصرف آن برای ارائه خدمات، نگهداری می شود. موجودی هایی که به منظور فروش نگهداری می شوند، موجودی کالا و موجودی هایی را که به منظور استفاده در ساخت محصول و یا ارائه خدمات نگهداری می شوند موجودی مواد می گویند. اقلام مصرفی نیز غالبا تحت عنوان ” ملزومات ” گزارش می شوند.
  • اموال، ماشین آلات و تجهیزات: دارایی هایی که برای انجام عملیات موسسه مورد استفاده قرار می گیرند و عمر  بیشتر از  یک سال دارند و جنبه مصرفی  نداشته باشند تحت عنوان اموال، ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی می شوند. این دارایی ها را اغلب ” دارایی ثابت ” می گویند. زمین، ساختمان، ماشین آلات تولید، وسایل نقلیه و اثاثیه اداری نمونه هایی از این دارایی ها هستند.
  • پیش پرداخت: هرگاه موسسه قبل از تحویل گرفتن دارایی و یا خدمات، وجهی را به دیگران پرداخت کند، پیش پرداخت نامیده می شود.

۲- بدهی ها: تعهداتی که یک موسسه در مقابل اشخاص و موسسات دیگر دارد و از معاملات و رویدادهای گذشته ناشی شده است و باید از طریق پرداخت پول، تحویل کالا، انجام دادن خدمت یا انتقال سایر اقلام دارایی تسویه شوند ” بدهی ” نامیده می شود. بدهی ها معمولا از خرید نسیه دارایی ها، اخذ وام، برقراری مالیات و ایراد خسارت به دیگران ناشی می شود. در حقیقت بدهی، طلب دیگران از موسسه می باشد.

از جمله اجزای اصلی بدهی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • حساب های پرداختی: بدهی های موسسه به دیگران را که بابت آن چک، سفته یا برات تحویل نشده است، حسابهای پرداختی می گویند.
  • اسناد پرداختی: بدهی هایی را که موسسه بابت آن چک، سفته یا برات تحویل طلبکاران داده است، اسناد پرداختنی می گویند . چنانچه سر رسید اسناد پرداختنی از تاریخ تنظیم ترازنامه یک سال یا کمتر باشد به عنوان اسناد پرداختنی کوتاه مدت و چنانچه سر رسید آنها بیشتر از یک سال باشد به عنوان اسناد  پرداختنی بلند مدت طبقه بندی می شود.
  • وام پرداختنی: مبالغی را که موسسه از بانک ها و موسسات اعتباری و یا سایر اشخاص دریافت کرده است و باید آن را، ظرف مهلت مشخصی به صورت اقساط یا یک جا باز پرداخت کند، وام پرداختنی می گویند.
  • پیش دریافتها : هرگاه موسسه قبل از تحویل دادن کالا یا ارائه خدمات به دیگران وجهی از آنها دریافت کند، به آن پیش دریافت می گویند.

درس حسابداری 2

 ۳-  سرمایه: حق مالی مالک یا مالکان یک موسسه نسبت به دارایی های  آن، ” سرمایه ” نامیده می شود. در هر زمان با کسر کردن بدهی های یک موسسه از دارایی های آن، مبلغ سرمایه به دست می آید.

سرمایه موسسه عمدتا ناشی از آورده نقدی و یا غیر نقدی مالک (یا مالکان) در زمان تشکیل موسسه و پس از آن است. آورده نقدی مالک شامل وجه نقدی است که مالک (یا مالکان) در موسسه سرمایه گذاری می کند و آورده غیر نقدی شامل دارایی های غیر از وجه نقد است که مالک (یا مالکان) به عنوان سرمایه وارد موسسه می نماید.

در ادامه با چند اصطلاح مهم که خیلی زیاد با آنها سروکار خواهید داشت آشنا می شوید:

حساب: اطلاعات مربوط به هر کدام از عناصر معادله اساسی حسابداری در یک ” حساب ” ثبت می شود. لذا حساب همانند ظرفی است که اطلاعات مربوط به هر کدام از دارایی ها، بدهی ها و سرمایه در آن نگهداری می شود.

   رویدادهای مالی:  رویدادهای مالی، فعالیت هایی هستند که اثر مالی داشته باشند به طور دقیق تر می توان گفت رویدادهای مالی،  رویدادهایی هستند که حداقل بر یکی از عناصر معادله اساسی حسابداری ( دارایی ها، بدهی ها و سرمایه ) تاثیر بگذارد.

 ماهیات حساب ها: از عناصر معادله اساسی حسابداری، حساب های مربوط به دارایی ها ماهیت بدهکار و حساب های مربوط به بدهی ها و سرمایه، ماهیت بستانکار دارند. حساب های درآمد نیز از این نظر، مشابه به حساب سرمایه، مانده بستانکار و هزینه ها برعکس حساب سرمایه، مانده بدهکار دارند.

دوره مالی

عمر طولانی یک موسسه به دوره های زمانی مساوی کوتاه تر (معمولا” یکساله) تقسیم می شود و برای هر دوره  گزارش های مالی جداگانه ارائه می گردد. به این دوره های زمانی اصطلاحاً ” دوره مالی یا حسابداری ” می گویند. هر دوره مالی را که برابر یک سال کامل رسمی هر کشور باشد ” سال مالی ” می گویند.

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری بامداد می باشد. آدرس: تهران، سهروردی شمالی، بالاتر از بهشتی پلاک 541 تلفن: 88522294-88522416