اصول و نحوه تنظیم سند حسابداری

اصول و نحوه تنظیم سند حسابداری

(ثبت رویدادهای مالی در سند حسابداری)

برای یک یا چند رویداد مالی که در موسسه اتفاق می افتد یک سند حسابداری یا برگه حسابداری تهیه می شود. بنابراین سند حسابداری یا برگه حسابداری، نوشته ای است که در آن آثار مالی یک یا چند رویداد مالی نوشته می شود.

ماده ۹ ” آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاه داری دفاتر موضوع تبصره یک ماده ۹۵ قانون مالیات مستقیم ” سند حسابداری را چنین تعریف می کند: ” برگه یا مدرک حساب یا سند حسابداری عبارت از نوشته ای است که در آن یک یا چند مورد از عملیات مالی و پولی و محاسباتی انجام شده به حساب هایی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می شوند و چنین مدرکی پس از امضای مرجع ذی صلاح و صدور آن قابل ثبت در دفاتر معین و روزنامه و کل است. “

سند حسابداری به طرق مختلفی طراحی می شود که یک نمونه از آن در شکل زیر ارائه شده است.

 

شرکت ……………………….

سند حسابداری

شماره …………………

تاریخ……………………

سند حسابداری

اینک به توضیح قسمت های مختلف سند حسابداری و نحوه تنظیم آن می پردازیم:

– شماره سند حسابداری نشان دهنده این است که از ابتدای سال مالی تاکنون چند سند حسابداری صادر شده است. شماره سند حسابداری به صورت مسلسل (سریال) می باشد. معمولا” برای هر رویداد مالی یک سند حسابداری صادر می شود. اما در بعضی از شرایط می توان برای چند رویداد مالی یک سند حسابداری صادر کرد.

– در محل ” تاریخ ” تاریخ وقوع رویداد، که همان تاریخ صدور سند حسابداری است، نوشته می شود.

– در ستون ” کد حساب ” کد حسابی که بدهکار یا بستانکار شده است نوشته می شود.

– در اولین سطر و در ابتدای حاشیه سمت راست ستون ” شرح ” نام حساب یا حساب هایی که بدهکار شده است نوشته می شود.

– پس از نوشتن نام حسابی که بدهکار شده است، نام حساب یا حساب هایی که بستانکار شده در زیر آن در ستون ” شرح ” نوشته می شود. نام حساب بستانکار باید حدود ۲ سانتی متر از حاشیه سمت راست ستون شرح فاصله داشته باشد.

همیشه اول حسابی را که بدهکار شده است می نویسند و بعد از آن حسابی که بستانکار شده است نوشته می شود.

– در ستون ” بدهکار ” مبلغ بدهکار حسابی که بدهکار شده است نوشته می شود.

– مبلغ بستانکار نیز در همان سطر که نام حساب بستانکار درج شده است در ستون بستانکار نوشته می شود.

– بعد از تنظیم موارد فوق، شرح مختصری از رویداد مربوط نوشته می شود. سپس سند حسابداری به امضای مسئولین ذی ربط می رسد. ( نحوه تکمیل قسمت ” کد حساب ” و ” مبلغ جزء ” در قسمت های بعد توضیح داده خواهد شد.)

مثال:

شماره: ۱

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۲

برنامه حسابداری

در درس بعدی نحوه ثبت سند حسابداری در نرم افزار حسابداری بامداد را یاد می گیرید.

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری بامداد می باشد. آدرس: تهران، سهروردی شمالی، بالاتر از بهشتی پلاک 541 تلفن: 88522294-88522416