حسابهای دائم و موقت

حسابها بر اساس نوعشان و تاثیرشان در ترازنامه به دو دسته کلی نقسیم می شوند:

حسابهای دائم یا ترازنامه ای

حسابهای موقت یا سود و زیانی

حسابهای دائم

حسابهایی هستند که در تمام عمر فعالیت یک شرکت وجود دارند حسابهای دارایی، بدهی و سرمایه  از نوع دائم هستند. یکی از این حسابهای دارایی حساب صندوق است. صندوق در ابتدای شروع به کار شرکت یک مبلغ اولیه دارد. طی دوره، به دفعات مبالغی به صندوق وارد یا از آن خارج میشوند، در پایان سال مالی این صندوق مانده ای دارد که عینا به سال بعد منتقل میشود.

در درس قبل به طور کامل دارایی ها و بدهی ها را بررسی کردیم.

حسابهای موقت

حسابهایی که در پایان سال مالی مانده اشان صفر میشود. درآمدها و هزینه ها حسابهای موقت هستند.

درآمد

درآمد وجهی است که شرکت کسب میکند.و  بر دو دسته است: درآمد عملیاتی و درآمد غیر عملیاتی.

اگر درآمد در راستای اهداف شرکت باشد به آن درآمد عملیاتی می گویند، در غیر اینصورت به آن درآمد غیرعملیاتی می گویند.

مثلا زمینه فعالیت شرکتی تعمیر کامپیوتر است. هر درآمدی که از راه تعمیرات حاصل شود درآمد عملیاتی این شرکت محسوب میشود اما چنانچه به طور مثال حساب شرکت جایزه ای در قرعه کشی بانک برنده شود یا سود بانکی به آن تعلق گیرد این درآمد غیرعملیاتی به حساب می آید.

هزینه

هزینه وجهی است که شرکت برای رسیده به اهداف درآمدی خود می پردازد.

هزینه ها دارای زیر مجموعه های زیر است:

هزینه اداری: هزینه های مربوط به واحد اداری شرکت است.

هزینه ها فروش یا فروش و توزیع: هزینه هایی که برای به فروش رساندن محصول پرداخت میشود.

هزینه مالی: هزینه های مربوط به خدمات مالی است مثل کارمزذ بانکی.

هزینه حقوق: هزینه حقوق و دستمزد پرسنل است.

هزینه های تولید(سربار): هزینه هایی که برای تولید محصولات شرکت پرداخت میشود.

حسابهای موقت مربوط به یک دوره مالی است. در نتیجه ، در پایان هر سال مالی، این حسابها به حساب سود وزیان جاری بسته میشوند و مانده اشان صفر میشود و به سال مالی بعد انتقال پیدا نمی کند.

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری بامداد می باشد. آدرس: تهران، سهروردی شمالی، بالاتر از بهشتی پلاک 541 تلفن: 88522294-88522416