حساب تفصیلی شناور

حساب تفصیلی شناور
با توجه به استفاده از کامپیوتر در امر حسابداری جهت ثبت دقیقتر حسابها امروزه از سطح حساب تفصیلی نیز استفاده می شود حساب تفصیلی جزئی ترین سطح حساب می باشد و بعد از سطح معین قرار می گیرد.

جهت استفاده از سطح تفصیلی تغییراتی در تعریف کل و معین خواهیم داشت.

بطور مثال:

تعریف حساب
گروه کل معین تفصیلی
دارایی های جاری موجودی نقد و بانک بانک بانک سپه
دارایی های جاری موجودی نقد و بانک بانک بانک ملی
دارایی های جاری موجودی نقد و بانک صندوق ندارد
دارایی های جاری موجودی نقد و بانک تنخواه گردان آقای X
دارایی های جاری موجودی نقد و بانک تنخواه گردان خانم Y

همانطور که در بالا مشاهده می کنید سطح کل را به موجودی نقد و بانک تغییر دادیم سطح معین را مطابق سطح کل در درس قبل تعریف کردیم.
در بعضی از حسابهای معیین حساب تفصیلی تکرار می شود بطور مثال حسابهای بانکی به جدول زیر توجه کنید.

گروه کل معین تفصیلی
دارایی های جاری موجودی نقد و بانک بانک بانک ملی
دارایی های جاری موجودی نقد و بانک بانک بانک سپه
دارایی های جاری اسناد دریافتنی اسناد در جریان وصول بانک سپه
دارایی های جاری اسناد دریافتنی اسناد در جریان وصول بانک ملی
بدهی ها اسناد پرداختني كوتاه مدت اسناد پرداختنی ریالی بانک ملی
بدهی ها اسناد پرداختني كوتاه مدت اسناد پرداختنی ریالی بانک سپه

جهت آسان کردن تعریف حساب های تفصیلی و بوجود آوردن امکان گزارش تجمیعی از حسابهای تفصیلی که در چند معین تعریف می شوند این امکان در نرم افزار های حسابداری ایجاد شده که کد تفصیلی بصورت مستقل از معین و بصورت شناور در سیستم تعریف گردد. در روش تفصیلی شناور هر حساب تفصیل در سیستم یکبار ایجاد می شود و میتوان آنرا با تمام حسابهای معین مرتبط کرد.

مهمترین دلیل استفاده از تفصیلی شناور امکان گزارش تجمیعی از حسابهای تفصیلی که در چند معین تعریف می شوند و کنترل مراکز هزینه است.

با توجه به این نکته که تمام حسابهای معین با تمام حسابهای تفصیلی در ارتباط نیستند، و هنگام ثبت سند این ارتباط ممکن است ایجاد دردسر یا خطای کاربر کند این ضرورت ایجاد می شود که حسابهای تفصیلی را گروه بندی کنیم تا بتوانیم قانونی برا ارتباط حسابهای معین با تفصیلی توسط نرم افزار ایجاد کنیم.

برای تعریف گروه های تفصیلی بهتر است به شخصیت حساب ها توجه کنیم و از جزء کردن گروه های تفصیلی پرهیز کنیم، گروه های تفصیلی که بامداد به شما پیشنهاد میکند به شرح زیر می باشد. اگر حساب تفصیلی را در هیچ یک از گروه ها نمی توانید قرار دهید از گروه سایر استفاده کنید.

 1. حسابهای بانکی
 2. اشخاص حقیقی
 3. اشخاص حقوقی
 4. موجودی کالا (انبار، نوع کالا و …)
 5. کارکنان
 6. سهام داران
 7. سازمانها و ارگانها
 8. مراکز هزینه(پروژه ها)
 9. دارایی های ثابت
 10. وام
 11. سایر

نکته: تفکیک بیشتر گروه های تفصیلی شما را از گرفتن گزارشات تجمیعی محروم می کند.

مشاهده همه افزودن یک یادداشت
شما
دیدگاه خود را وارد کنید
کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری بامداد می باشد. آدرس: تهران، سهروردی شمالی، بالاتر از بهشتی پلاک 541 تلفن: 88522294-88522416