مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

قبل از شروع مطلب لازم است بدانیم مالیات بر ارزش افزوده چیست و چطور محاسبه می شود.

عبارت مالیات بر ارزش افزوده ترجمه Value added TAX می باشد.

VAT

مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که به مصرف کننده کالا یا خدمت تعلق می گیرد.خریدار هنگامی که کالایی یا خدمتی را خریداری می کند باید این مالیات را پرداخت کند. با توجه به اینکه برای هرمعامله دریافت مالیات بصورت مستقیم از خریدار توسط سازمان امورمالیاتی ممکن نیست

فروشنده کالا یا خدمت از طرف سازمان امور مالیاتی ملزم به دریافت این وجه بصورت امانت و واریز آن به حساب دولت شده.

نحوه محاسبه این مالیات بصورت درصدی از مبلغ فروش کالا یا خدمت می باشد. بطور مثال در سال ۹۴ این رقم ۹ درصد تعیین شده که ۶ درصد مالیات بر ارزش افزوده کالا و ۳ درصد آن مربوط به عوارض می باشد و رقم  مالیات و عوارض و به دو حساب مختلف واریز می شود.

اگر قیمت کالایی ۱۰۰,۰۰۰ تومان باشد فروشنده باید مبلغ ۱۰۹,۰۰۰ تومان از خریدار دریافت کند و ۳,۰۰۰ تومان مبلغ عوارض و ۶,۰۰۰ تومان آن مالیات می باشد.

همانطور که از اسم این مالیات پیداست فقط به ارزش افزوده کالا تعلق می گیرد برای روشن شدن این مطلب یک مثال میزنیم.

فرض کنیم ما واسطه فروش کالا هستیم.کالا را به قیمت ۹۰,۰۰۰ تومان از تولید کننده خریده ایم و بابت ارزش افزوده آن ۸,۱۰۰ تومان پرداخت شده یعنی جمعا ۹۸,۱۰۰ تومان حالا ما می خواهیم این کالا را به مشتری بفروشیم به قیمت ۱۰۰,۰۰۰ تومان ارزش اضافه شده این کالا مبلغ ۱۰,۰۰۰ تومان می باشد که مبلغ مالیات بر ارزش افزوده آن ۹۰۰ تومان می باشد.که باید توسط ما به دولت پرداخت شود.یعنی خریدار بابت خرید این کالا ۱۰۹,۰۰۰ تومان می پردازد که ۹,۰۰۰ تومان آن ارزش افزوده است مبلغ ۸,۱۰۰ تومان را ما به تولید کننده پرداخت کرده ایم و ۹۰۰  تومان مابقی را به دولت پرداخت می کنیم.

خوب پس برای محاسبه مبلغ مالیات ارزش بر ارزش افزوده قابل پرداخت توسط ما به حساب دولت لازم است جمع مالیات بر ارزش افزوده فروش را منهای جمع مالیات بر ارزش افزوده خرید کنیم.

بطور کلی جمع مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده از خریداران کالا یا خدمات منهای ارزش افزوده پرداخت شده به فروشنگان کالا یا خدمات مبلغ مالیات ارزش افزوده ای می شود که ما باید بپردازیم.

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری بامداد می باشد. آدرس: تهران، سهروردی شمالی، بالاتر از بهشتی پلاک 541 تلفن: 88522294-88522416
X