مدیریت استراتژیک چیست و شامل چه مفاهیمی می شود؟

VUCA, oder: Die Kunst ein Unternehmen richtig zu steuern

 

مدیریت استراتژیک عبارتست از مجموعه استراتژی هایی که مدیران می توانند با شناسایی و استفاده از آنها، به عملکرد بهتر و برتری رقابتی برای سازمان خود دست پیدا کنند. زمانی گفته می شود یک سازمان از مزیت و برتری رقابتی برخوردار است که آن سازمان از میانگین سودآوری کلیه شرکت های حاضر در صنعت، سودآوری بالاتری را داشته باشد.

مدیریت استراتژیک همچنین می تواند به عنوان مجموعه ای از تصمیمات وفعالیت هایی تعریف شود که توسط یک مدیر صورت گرفته و نتیجه عملکرد شرکت بر اساس آن تعیین می شود. یک مدیر باید دانش و تحلیل کاملی از محیط سازمانی عمومی و رقابتی داشته باشد تا بتواند تصمیمات صحیحی اتخاذ کند. مدیران  باید نسبت به نقاط ضعف و قوت و همچنین فرصت ها و تهدید ها، تجزیه و تحلیل مناسبی داشته باشند. به بیان دیگر یک مدیر باید بهترین استفاده را از نقاط قوت داشته، نقاط ضعف سازمانی را به حداقل رسانده و از فرصت های ناشی از فضای کسب و کار نهایت استفاده را ببرد. در عین حال هیچگاه نباید از تهدید ها غافل شود.

 

تبیین استراتژی و برنامه ریزی سازمانی

مدیریت استراتژیک چیزی به جز برنامه ریزی مناسب و هم سطح برای شرایط عادی و غیر قابل پیش بینی نیست. فرق نمی کند که یک سازمان کوچک باشد یا بزرگ. حتی کوچکترین سازمان ها نیز با رقابت روبرو هستند و می توانند با تدوین و اجرای استراتژی های مناسب به برتری رقابتی دست پیدا کنند.این همان مسیری است که استراتژیست ها برای دستیابی به اهداف مورد نظرشان، طراحی نموده و درآن قدم می گذارند. تبیین استراتژی برای تصمیم گیری ها و اجرای تصمیمات در جهت حرکت های آتی سازمان است. این به ما کمک می کند تا بتوانیم مسیر حرکت سازمان خود را بهتر بشناسیم.

مدیریت استراتژیک یک فرایند مداوم است که کسب و کار ها و صنایعی که یک سازمان در آنها دخیل است را ارزیابی و کنترل می کند. به بررسی رقبا پرداخته و اهداف و استراتژی هایی را برای رویارویی با همه رقبای موجود و بالقوه تعیین می کند. سپس استراتژی ها را بطور منظم مجدداً ارزیابی می کند تا نحوه اجرای آن و موفقیت آمیز بودن آن یا نیاز به جایگزینی را بررسی کند.

Image result for strategic management

تاثیر مدیریت استراتژیک برعملکرد کارکنان

مدیریت استراتژیک چشم انداز وسیع تری به کارمندان یک سازمان می دهد و آنها می توانند جایگاه شغلی خود در برنامه کلی سازمان را بهتر درک کنند. همچنین از ارتباط  آن با سایر اعضای سازمان آگاه شوند.  این چیزی نیست جز هنر مدیریت کارمندان به روشی که توانایی دستیابی به اهداف تجاری را به حداکثر برساند. اعتماد به نفس، تعهد و رضایت مندی در کارمندان نمود بیشتری پیدا می کند، زیرا می توانند خود را با هر وظیفه سازمانی بهتر از قبل هماهنگ کنند. آنها می توانند واکنش تغییرات محیطی بر سازمان و واکنش احتمالی سازمان را با کمک مدیریت استراتژیک درک کنند. بنابراین، کارکنان می توانند تأثیر چنین تغییراتی را بر شغل خود قضاوت کنند و به طور مؤثر با این تغییرات روبرو شوند. مدیران و کارمندان باید کارهای مناسب را به شیوه ای مناسب انجام دهند. آنها باید هم موثر و هم کارآمد باشند.

یكی از مهمترین نقشهای مدیریت استراتژیک، ادغام حوزه های مختلف عملیاتی سازمان به طور كامل و همچنین حصول اطمینان از هماهنگی و همكاری مناسب در این زمینه ها است. نقش دیگر مدیریت استراتژیک، توجه مستمر به اهداف و چشم انداز های سازمان است.

تعریف استراتژی

استراتژی مجموعه اقداماتی است که مدیران برای دستیابی به اهداف سازمانی انجام می دهند. همچنین می توان استراتژی را به عنوان جهت گیری کلی یک شرکت یا سازمان و اجزای مختلف آن، برای رسیدن به یک وضعیت مطلوب در آینده تعریف کرد. استراتژی محصول یک فرآیند برنامه ریزی استراتژیک مفصل است.

استراتژی هر اقدام مرتبط با ادغام فعالیت های سازمانی، استفاده و تخصیص منابع سازمانی محدود برای رسیدن به اهداف موجود را شامل می شود. در حالی که برنامه ریزی یک استراتژی ضروری است، باید در نظر داشت که تصمیمات در حالت خلاء گرفته نمی شود و احتمالا هر تصمیمی که توسط یک سازمان گرفته می شود با واکنشی از طرف افراد متضرر، رقبا، مشتریان، کارمندان یا تأمین کنندگان روبرو می شود.

استراتژی همچنین می تواند به شناخت اهداف، عدم اطمینان از قطعیت وقایع و رویدادها و به طبع آن در نظر گرفتن واکنش های احتمالی سایر افراد، تعبیر شود. استراتژی، طرح کلی است که اهداف و تصمیمات سازمان، نوع فعالیت کسب و کار، زمینه ی فعالیت اقتصادی و انسانی مورد نظر سازمان و وظایف و مسئولیت های سازمان در قبال سهام داران، مشتریان و جامعه را تعیین می کند.

 

مهر 1, 1399

0 پاسخ به "مدیریت استراتژیک چیست و شامل چه مفاهیمی می شود؟"

ارسال یک پیغام

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه نرم افزاری بامداد می باشد. آدرس: تهران، سهروردی شمالی، بالاتر از بهشتی پلاک 541 تلفن: 88522294-88522416